Låt oss göra er kickoff eller teambuilding till ett utbildningstillfälle med fokus på brand och sjukvård.

Ni börjar dagen med en hjärt-lung- räddnings utbildning och L-ABCDE, och fortsätter med lite brandteori för att sedan släcka brand med en handbrandsläckare och släcka brand i kläder. Efter en gemensam lunch iordningsställer vi ett antal ”olyckor” där kursdeltagarna får tillämpa sina nyinförskaffade kunskaper.

 

Självklart så finns det andra möjligheter till aktiviteter så som

 

Rökdykning, rappellering, klippa bilar, vattenlivräddning osv