onsdag
jan122011

Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”

Läs gärna artikeln om oss i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv” nr:5

Skola med
räddning i fokus
Redan 1986 startade dåvarande Statens
räddningsverk sin verksamhet i Rosersberg
där brandmän och brandbefäl kunde
genomgå utbildningar.
2008 fattades beslut om att lägga ner
Räddningsskolan Rosersberg i statlig regi och
då bestämde sig lärarna Pierre Melin, Michael
Drangel och Niklas Lindwall för att driva
skolan vidare i privat regi.
På Räddningsskolan Rosersberg erbjuds en
mängd olika utbildningar inom första hjälpen
och brand, såväl till räddningstjänsten som till
företag och privatpersoner.

 

Läs artikeln här