Main
onsdag
jan122011

Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”

Läs gärna artikeln om oss i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv” nr:5

Skola med
räddning i fokus
Redan 1986 startade dåvarande Statens
räddningsverk sin verksamhet i Rosersberg
där brandmän och brandbefäl kunde
genomgå utbildningar.
2008 fattades beslut om att lägga ner
Räddningsskolan Rosersberg i statlig regi och
då bestämde sig lärarna Pierre Melin, Michael
Drangel och Niklas Lindwall för att driva
skolan vidare i privat regi.
På Räddningsskolan Rosersberg erbjuds en
mängd olika utbildningar inom första hjälpen
och brand, såväl till räddningstjänsten som till
företag och privatpersoner.

 

Läs artikeln här

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (10)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”
 • Response
  Response: skateboard decks
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”
 • Response
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”
 • Response
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”
 • Response
  Response: sports gambling
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa själv”
 • Response
  usahaku terbaikku saat ini
 • Response
  Response: amazon.com
  Brandvæsenet kompetence er arrangeret af det statslige organ, der styrer afdelingen, selv om der er private brandvæsen samt. Dette kommer fra en kommune, amt, præfekturet, stat, provins eller nation type regeringen.
 • Response
  Response: recommended site
 • Response
  Response: SDKNFN
  LKDFDS
 • Response
  Räddningsskolan Rosersberg AB - Nyheter - Artikel i Clas Ohlssons tidning ”Fixa

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>