Utbildning

Arbete hög höjd

Innehåll

  • lagar och föreskrifter
  • riskbedömning och analyser
  • utrustningens funktioner
  • daglig tillsyn
  • firnings- och räddningsövning
  • praktiskt arbete med fallskyddutrustning

Målgrupp

Denna grundutbildning vänder sig till företag som har anställda som arbetar på hög höjd.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge den studerande kunskap i att arbeta på hög höjd enligt arbetarmiljöverkets (AFS) föreskrifter. Arbeta med fallskyddsutrustning på ett säkert sätt, samt att förebygga att fallolyckor sker i arbetet.

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst svarar och genomför rekrytering av egen räddningstjänstpersonal i syfte att säkerställa egna specifika krav och profiler.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Flexibilitet

Utbildningen är uppdelad i ämnesblock med möjlighet att skräddarsy efter egna behov.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny