Vi är skolan med räddning i fokus

Om RSR

Vi arrangerar olyckor med figuranter för människor som behöver kunna hantera svåra situationer.

Ett av landets största övningsområden där alla möjligheter till utbildningar, övningar och events för både företag och räddningstjänster, hittar du i Rosersberg, bara en mil från Arlanda. Vi erbjuder en mängd olika utbildningar inom risk- och säkerhet, första hjälpen och brand till såväl räddningstjänster som företag och privatpersoner.

Välkommen till Räddningsskolan Rosersberg AB.

Historia

Statens räddningsverk har sedan 1986 utbildat räddningsmän, brandmän (heltid och deltid) och brandbefäl åt landets räddningstjänster på fyra platser i Sverige, från Sandö i norr till Revinge i söder. Efter ett politiskt beslut ladas två av skolorna ned, Rosersberg och Skövde.

Verksamheten i Rosersberg startade i och med detta upp i privat regi och som fortsätter med brand och säkerhetsutbildningar riktat mot företag, kommun och myndigheter.

Vi som driver verksamheten idag har många års erfarenhet av denna typ av utbildningar.  Våra instruktörer är alla yrkesverksamma inom sina specialområden vilket vi ser är en viktig del i trovärdigheten mot kund.

Vi kan idag erbjuda utbildningar från en två timmars utbildning i handbrandsläckning eller första hjälpen till en skräddarsydd brandmannautbildning, både för de som skall arbeta som deltids- eller heltidsbrandmän.

Mål och vision

Målet med våra utbildningar och övningsfältet är att våra kunder skall ges möjligheten att öva i en så skarp miljö som möjligt för att stå välrustade när olyckan är framme.

Medarbetare

Michael Drangel

Pedagog med 25 års erfarenhet från Räddningsverket, började sin karriär som lärare och arbetade de senaste åren som arbetsledare på utbildningsservice.

Niklas Lindwall

14 års erfarenhet från räddningstjänsten och arbetat 20 år med intern och externutbildningar på räddningstjänsten och Statens Räddningsverk.

Meny