Utbildning

Brandman grund 3 veckor

Innehåll

  • Rök- och kemdykning 56 tim,
  • Släckmedel/ metod, IR, dörrforcering
  • Farliga ämnen
  • Akut omhändertagande
  • Motorsågutb A
  • Taktisk losstagning, hög höjd, vattenlivräddning
  • Ledning samverkan, taktik, standardrutiner

Målgrupp

Denna grundutbildning vänder sig till räddningstjänster som anställer outbildad personal till hel- deltidsstyrkor för sin egen utryckningsverksamhet.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge den studerande kompetens för att arbeta i kommunal räddningstjänst tillsammans med erfaren brandman med att förebygga, förbereda och genomföra räddningsinsatser av typen vardagsolyckor exempelvis brand i byggnader, trafikolyckor och andra sjukvårdsuppdrag.

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst svarar och genomför rekrytering av egen räddningstjänstpersonal i syfte att säkerställa egna specifika krav och profiler.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Flexibilitet

Utbildningen är uppdelad i ämnesblock med möjlighet att skräddarsy efter egna behov.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny