Utbildning

Brandman heltid 7 veckor

Innehåll

  • Grunder brand, släckmedel/ metoder, konstruktionsbränder
  • Rök- och kemdykning, IR-utb dörrforcering Farliga ämnen, räddningskemi.
  • Akut omhändertagande
  • Motorredskap, Motorsågutb A, F.
  • Trafikolycka, taktisk losstagning, tung- räddning, säker väg.
  • Ledning samverkan, taktik, standardrutiner
  • Hög höjd, vattenlivräddning, elsäkerhet
  • Terror, PDV

Målgrupp

Denna grundutbildning vänder sig till räddningstjänster som anställer outbildad personal för sin egen utryckningsverksamhet.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge den studerande kompetens för att arbeta i kommunal räddningstjänst med att förebygga, förbereda och genomföra räddningsinsatser av typen vardagsolyckor exempelvis brand i byggnader, trafikolyckor och andra sjukvårdsuppdrag.

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst svarar och genomför rekrytering av egen räddningstjänstpersonal i syfte att säkerställa egna specifika krav och profiler.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Flexibilitet

Utbildningen är uppdelad i ämnesblock med möjlighet att skräddarsy efter egna behov. Vid ett anpassat innehåll motsvarande lägst MSB:s tidigare brandman-deltidsutbildning så kvalificerar sig deltagarna till MSB:s vidareutbildningssystem.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny