Utbildning

Farliga ämnen 1-3 dagar

Innehåll

Ämnes och transportklasser, risker, första åtgärd, insatsövningar, taktik, sanering av skadade och egen personal, första hjälpen vid olyckor med farliga ämnen.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till räddningstjänster och industrier med insatspersonal som hanterar farliga ämnen.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge kursdeltagarna kunskaper i de primära riskerna vid olyckor med farliga ämnen samt kunskap om första åtgärder i syfte att stopp vidare händelseförlopp och begränsa skador.

Förkunskaper

Genomgången grundutbildning hos räddningstjänst eller motsvarande grundutbildning inom den egna industrin.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny