Event

Första hjälpen

Innehåll

Grunder i det akuta omhändertagandet enligt L-ABCDE inkl HLR.

Målgrupp

Alla som vill lära sig mer om grunderna i det akuta omhändertagandet

Syfte och mål

Vårt mål med utbildningen är att du skall känna dig tryggare i att hjälpa andra och vara ”någon” som agerar vid en skarp händelse

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny