Plats

Insatscontainer

Beskrivning

Containersystem i vinkel med invändig låsbar gallergrind

Övning

Strålförarövning, varm rökövning, källarbrand

Laddning

Objektet eldas med träpall som tänds med eldningssprit och extra rök fås genom eldning av halm.

Relaterade bilder

Meny