Plats

Kemhuset

Beskrivning

Kemövningshuset är en övningsanläggning för taktik och metodutbildning vid utsläpp inomhus av kondenserad ammoniak. Byggnaden är i två våningar.

På bottenvåningen finns ett kontor, ett lager och en processhall. På övervåningen finns ett personalutrymme, ett kontrollrum samt en gångbrygga i processhallen.

I processhallen kan ett antal olika läckage i gas eller vätskefas övas. Anläggningen förses med ammoniak från lösa ammoniakflaskor.

Övning

Utsläpp farliga ämnen, Kemdykning, Indikering, Ventilation

Relaterade bilder

Meny