Event

Kick Off

Innehåll

Låt oss göra er kickoff till ett utbildningstillfälle med fokus på brand och sjukvård.
Ni börjar dagen med en hjärt- och lungräddningsutbildning samt L-ABCDE, och fortsätter med lite brandteori för att sedan släcka brand med en handbrandsläckare och släcka brand i kläder. Efter en gemensam lunch iordningsställer vi ett antal ”olyckor” där kursdeltagarna får tillämpa sina nyinförskaffade kunskaper.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny