Plats

Legohuset

Beskrivning

Legohuset är ett vinkelbyggt tvåvåningshus med källare, konstruerade av containrar. Huset är ihopbyggt med soteldövningshus och plats för siloräddning. På andra våningen finns på västra och norra sidan balkonger som kan användas för nödutrymning alt stegövning.

Övning

Kall/varm rökdykning, brandsläckningsteknik, brandventilation, stegövningar, siloövning

Relaterade bilder

Meny