Plats

Förevisningscontainer

Beskrivning

Anläggningen består av en 8 meters och en 4 meters container som är ställda efter varandra och förskjutna i höjd ca 1 meter.
4 meters containern är containern som är förhöjd och den är försedd med hållare för byggskivor i tre väggar samt i taket. En lämpningslucka finns i gaveln på 4 meters containern.
I 8 meters containern finns en skorsten med lucka samt en flamskärm.

Övning

Förevisning av brandförlopp

Relaterade bilder

Meny