Utbildning

Rök- och kemdykning 56 tim

Innehåll

Innehållet i utbildningen följer AFS 2007:7 utbildningsplan.

Målgrupp

Denna grundutbildning i rök- kemdykning vänder sig till statliga, kommunala och industriella räddningstjänster som har en räddningsstyrka som använder rök-kemdykning som metod.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge den studerande kompetens för att kunna ingå i räddningsstyrka som använder rök- kemdykning som metod. Utbildningen följer uppsatta mål enligt AFS 2007:7

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst/ organisation svarar och genomför rekrytering och tester av egen räddningstjänstpersonal. Minimikrav för att vara behörig är att deltagaren uppfyller ställda krav enligt AFS 2007:7 (arbets-ekg, AFS medicinska kontroller i arbetslivet).

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny