Utbildning

Rökdykning 4-8 tim

Innehåll

Varma rökdykningar genomföres enligt AFS 2007:7 med vinkling enligt räddningstjänstens önskemål.
Övningarna genomföres med Räddningsskolans instruktörer eller med räddningstjänstens egna instruktörer.

Målgrupp

Denna grundutbildning i rök- kemdykning vänder sig till statliga, kommunala och industriella räddningstjänster som har en räddningsstyrka som använder rök-kemdykning som metod.

Syfte och mål

Dessa tillfällen syftar till att ge deltagarna varma rökdykningar för att upprätthålla rökdykarkompetensen enligt AFS 2007:7 19§.

Förkunskaper

Anställd av räddningstjänst eller företag med rökdykargrupp och godkänd enligt AFS 2007:7 Rök- och kemdykning och AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny