Utbildning

Släck- och sökutb. 3 dagar

Innehåll

Släck- sökteknik, alt släckmetoder (skärsläckare, cafs, förhöjt lågtryck). IR som hjälpmedel.

Målgrupp

Denna vidarutbildning vänder sig till statliga, kommunala och industriella räddningstjänster som har personal med behov att utveckla sina kunskaper/ färdigheter i släck- /sökteknik.

Syfte och mål

Utbildningen skall ge den studerande ökade färdigheter i att på ett säkert och effektivt sätt söka och släcka brand i byggnad med eller utan hjälpmedel.

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst svarar och genomför rekrytering av egen räddningstjänstpersonal i syfte att säkerställa egna specifika krav och profiler. Minimikrav för behörighet är att deltagarna skall vara anställda inom statlig, kommunal eller industriell räddningstjänst och uppfyller ställda krav enligt AFS 2007:7.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny