Utbildning

Vattenlivräddning 8 tim

Innehåll

  • Egen organisation vid vattenlivräddning
  • Riskbedömning enligt PLUMS
  • Standardrutiner
  • Materiel och skyddsutrustning
  • Genomgång för linskötare med praktisk övning
  • Iskunskap
  • Hypotermi
  • Drunkning
  • Nerdyk till minst 3,5 meters djup och praktiska övningar med torrdräkt
  • Praktisk insatsövning

Målgrupp

Dessa riktlinjer riktar sig mot räddningstjänster för vattenlivräddning. (ytlivräddning). Dessa har arbetats fram för räddningstjänst i Sverige gällande ytlivräddning. Under vissa omständigheter, som ges i dessa riktlinjer, kan ytlivräddning ersätta räddningsdykning.

Syfte och mål

Utbildningen syftar till ge den studerande kunskap i arbete med vattenlivräddning. Förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med i vattenmiljö.

Förkunskaper

Varje enskild Räddningstjänst svarar och genomför rekrytering av egen räddningstjänstpersonal i syfte att säkerställa egna specifika krav och profiler.

Lokalisering

Utbildningen genomföres i huvudsak på Räddningsskolans övningsområde i Rosersberg ca 10 min från Arlanda flygplats.

Inkvartering

Möjlighet till inkvartering finns i närområdet.

Relaterade bilder

Meny